Vandring på Skåneleden för åk 5

En härlig dag längs Skåneleden. En rutten gammal ek blir bo åt insekter, hackspettarna mumsar i sig insekterna. De stora rovfåglarna tar sig en hackspett. Vi behöver alla delar för att klara av att sköta naturen. Genom att samarbeta kan vi rädda världen. Vi provade detta med en stor tygduk, tur att vi klarade det!

IMG_2048

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

(Skolans värdegrund och uppdrag, Lgr 11)