Välkomna till årets första Piratenråd 2018

Tisdagen den 6 februari kl 18.00- 19:30 så ses vårdnadshavare till barn i förskolan samt skolan, i matsalen på Vollsjö skola, tillsammans med Pia, förskolechef och rektor, samt pedagoger från både skola och förskola.

På kvällens dagordning kommer vi att ha fokus på digitalisering i förskola och skola och samt förändringar gällande timplanen. Vi kommer även att titta på den Lokala Arbetsplanen.

Syftet med Piratenråd är bl.a. att:

 Vara en informationslänk mellan skola/förskola och hemmet.
 Få möjlighet till delaktighet, aktiv inblick i förskola/skola/fritidshem samt i ev förändringsarbete och planer samt lämna synpunkter till och på verksamheten.
 Få möjlighet att dela sina kunskaper, vara delaktig i aktivitet och liknande.
(Skollagen 4 Kap §13)

Har ni något ni vill lyfta på Piratenrådet utöver ovanstående dagordning så maila dessa till Pia, pia.jonsson@sjobo.se. Ni får gärna skicka in en föranmälan om ni har möjlighet att vara med.
Vi hälsar er alla är varmt välkomna!
Pia och all personal i förskola/skola i Piratenområdet