Välkommen Elit!

Maria Levin som jobbar hos oss på Vollsjö skola sedan 12 år tillbaka vidareutbildar nu sig och sin Border Collie Elit  till ett  Pedagoghundsekipage. Just nu har Maria och Elit praktik och kommer finnas på skolan måndagar, onsdagar och fredagar.

En Pedagoghundsförare har lärarexamen och kan tillsammans med sin hund hjälpa elever att nå målen i skolan. Pedagoghunden arbetar tillsammans med sin förare i ett team som kallas för Pedagoghundsekipage. Det är tillsammans med sin förare som hunden kan hjälpa barn, ungdomar och elever att klara skolan på ett bättre sätt. Hunden tillsammans med hundförare/lärare hjälper eleverna att fungera som en motivator eller dörröppnare för lärandet och kan hjälpa till för att öka självförtroende, självkänsla och utveckla språk och kommunikation. Den medverkar till att höja motivation och inspirera till utveckling och lärande. Vill ni läsa mer om utbildningen hittar ni den här: https://www.pedagoghunden.se/

Maria och Elit kommer att arbeta mycket med känslor, samarbete, relationer, arbetsglädje och naturligtvis skolans mål och känslan av att få lyckas.

Givetvis behöver Maria få ert godkännande att ert barn får delta.

Det finns många kopplingar till läroplanen som ett pedagoghundsekipage jobbar mot. Bland annat är det att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”. (Lgr 11, skolans värdegrund och uppdrag)

Genom att använda sig av pedagoghunden kan:

  •  föraren hjälpa elever att klara skolan på ett bättre sätt.
  • hunden tillsammans med sin förare fungera som en motivator eller dörröppnare för lärandet.
  • hunden hjälpa till att öka självförtroende, självkänsla och utveckla språk och kommunikation.
  • pedagoghunden fungera som ett verktyg för att hjälpa bl.a. elever i behov av stöd med så som: Neuropsykiatriska funktionshinder (t.ex. autism och asperger), Dyslexi och dyskalkyli, Språkstörning, Empati, självkänsla, självförtroende och självinsikt, fysiska funktionshinder, mobbning samt elevers språk, läs- och skrivutveckling.

 

 

Maria hälsar att hon och Elit ser fram mot en spännande vår och så gör även vi andra som arbetar på Vollsjö skola!

Välkommen Elit!