Utematematik för åk 3

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.” ur Lgr 11 (matematik, ämnets syfte)

Som uppvärmning till utematematiken fick barnen höra ”Olssons tokiga saga”. Det är en saga  som pedagogen hittar på där matematikuträkningar och siffror ingår. När barnen hör sin siffra ska de springa ett varv runt sina kompisar som står i ring.

Sedan samlade eleverna blad, pinnar, bär, stenar. De jobbade två och två och tränade på att bli snabbare på 10-kompisar. Sedan utökade vi svårighetsgraden och tränade 100-kompisarna. Tills eleverna kom på att det inte var mycket svårare än 10-kompisar! Ett mycket lyckat ute-matematik pass trots lite regn.