Svea Rikes Lag

När jag kommer insmygandes i klassrummet är några elever på gång med att visa upp en staty. Övriga i klassen samt dramapedagog och lärare står utspridda i rummet och iakttar de tre eleverna. Två av eleverna som ska göra statyn ställer sig och tittar och pekar på den ensamma. Den ensamma eleven har en lapp som han sträcker fram mot de andra två.

 

Efter en minut får de andra eleverna i klassen fundera högt kring vad statyn föreställer.

-Han är tjuven!

-Det är en lapp som föreställer 200 kr.

-Han har en ny hoddie!

 

Dramapedagogen frågar eleverna i statyn vad de föreställde och eleverna svar att det var någon annan och att han skulle ta den men vi skulle stoppa honom. På lappen stod det moral.

-Vad är moral? frågar dramapedagogen.

– Det är att man vet vad som är rätt och fel, svarar en elev med säker ton.

 

Sedan fick de andra grupperna visa upp sina statyer.

 

Denna lektion med olika övningar kring etik är kopplade till teaterföreställningen Svea rikes lag som eleverna i åk 5 och 6 var och såg i veckan.

Det var en föreställning som handlar om rättvisa och hur långt man får gå när man är säker på att man har rätt. Klasskassan har försvunnit från klassen och Svea är säker på vem som tagit den. Hela klassen stöttar Svea och det diskuteras straff för den som är utpekad. När klasskassan sedan återfinns vägrar Svea backa. Hon vet minsann vad som har hänt.

Det blev många intressanta statyer och många av elevernas tankar fick gott utrymme att speglas i dessa.