Småstjärnorna

I måndags bjöd förskoleklassen alla klasser på en hejdundrande show. Alla förskoleklassbarn har fått välja en låt som de sedan har tränat med sång och dans som de sedan uppträdde med. Det krävs mycket mod för att våga ställa sig på scen framför alla andra elever. Riktigt bra jobbat av er alla!

 

”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas”.

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

(Lgr11)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *