Skräpplockning i Vollsjö

För snart två veckor sedan gjorde fyrorna på Vollsjö Skola ett fantastiskt jobb med skräpplockning i Vollsjö. Ett helt bagage blev fyllt med skräp som sedan lämnades på återvinningen i Sjöbo.

Skolans värdegrund och uppdrag:

”Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Lgr 11)