Självbedömning för åk 2

Eleverna i åk 2 har haft musiktema. Genom att lyssna på musikinstrument och lära sig hur olika instrument låter har de sedan fått skriva en egen text av en känd låt. Under detta tema har sedan eleverna fått självbedöma sina arbeten. De får i uppdrag att måla i det steg de känner att de behärskar. Några väljer blå färg och andra orange och grön. Man får själv välja.

I klassrummet sitter alla elever och lyssnar noga på läraren. De märks att de är vana vid att reflektera över sitt arbete.  De ska även reflektera över vad de har arbetat med och fylla i tankar om vad man gjort och vad man tyckte om de olika övningarna. En elev frågar om man kan skriva att det är roligt att sjunga.

Syftet med självbedömning är att stödja och utveckla elevernas lärande och genom att bygga in det så här i undervisningen blir eleverna också mer engagerade i sitt arbete i skolan. När de sedan valt vilken nivå de tycker att de befinner sig i målar de i den rutan de tycker överensstämmer med sitt arbete. Sedan får de återkoppling från läraren. Nedan är ett elevexempel på den egna texten de har fått skriva om utifrån en känd låt.

IMG_3726