Rastaktiviteter

Varje dag på lunchrasten är det en rastaktivitet planerad. Vem som vill får vara med. Varje vecka är det oftast olika men en del aktiviteter är populärare än andra och vad är inte bättre då än att fortsätta på ett vinnande koncept.

En favoritaktivitet är en reaktionsövning som kallas för ”Färgduellen” Idén är tagen från mästarnas mästare.

Så här går det till:

Två elever ställer sig mitt emot varandra på vars en långsida av ett bord. Dessa två elever tävlar mot varandra i tre omgångar. Framför eleverna på bordet står det flaskor fyllda med olika färger uppradade. De tävlande håller händerna på bordet tills en pedagog säger en färg. Då gäller det att reagera snabbast  och ta den  flaskan med rätt färg. Efter tre omgångar är det två nya elever som får prova.

 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” ur Lgr 11, skolans värdegrund och uppdrag.