Rastaktiviteter

I går fick eleverna prova på samarbetsfallskärmen på rasten. Tanken är att eleverna håller i kanterna och ska tillsammans genom att kommunicera med varandra få ner en boll i hålet på fallskärmen. Inte det lättaste men det går om man vill.

 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. ” (lgr 11)