Quizlet live

Ett roligt sätt att ta sig an nya kunskaper samtidigt som man tränar samarbete är quizlet live. Läraren skriver in frågor och svar som eleverna tillsammans ska pussla ihop på sina datorer. Det är full aktivitet i klassrummet. Eleverna lär sig samtidigt som de spelar och tävlar. Win-win!