Orientering på Vollsjö skola

Sol och ingen vind är perfekt väder för orientering. Kartan blåser inte iväg och håret är inte i vägen när kartan ska läsas.

Eleverna på Vollsjö skola arbetar nu mot förmågan att orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Innan orienteringen börjar samlar idrottslärarna eleverna för genomgång av hur kartan ska hållas. Eleverna får fundera och diskutera hur kartan hålls och hur de ska tänka för att hitta kontrollerna.

Lärarna påpekar att det är viktigt att ha koll på var man utgår ifrån. Kartan måste ligga rätt från början. Några elever känner sig säkra  och några vill gärna ha en kompis att springa med för att ha lite stöd.

De ska nu ut och springa 3 olika banor och varje bana har 9 kontroller. Istället för vanliga kontroller ska de fotografera med sina mobiltelefoner olika bilder som sitter uppe vid varje kontroll. Viktigt att hålla reda på vilken bana man springer så man inte fotograferar fel kontroll. Ibland kan det finnas två kontroller på samma ställe men tillhöra olika banor.

Det är nu dags för uppvärmning. Sen kör vi!