Muntlig redovisning åk 3

När jag kommer in i klassrummet är det alldeles tyst förutom en elev som stolt och modigt står framme vid tavlan bredvid sin lärare.  Hon berättar med hjälp av sitt stödpapper om fladdermusen. Visste ni att den minsta fladdermusen får plats i en tändsticksask?

Kompisarna sitter tysta och lyssnar vid sina bord. Hon fortsätter och berättar om fladdermusens föda. Insekter! Läraren frågar om det är någon som vet vad som är så speciellt med en fladdermus. Några elever räcker upp handen och en elev får turen att svara.

-Jag vet inte om det är det här du menar som är speciellt. Men de har ju ekot, svarar flickan.

-Ja, svarar läraren. Det är signaler som fladdermusen skickar ut.

De återgår till redovisningen och den avslutas med att eleven visar en bild av fladdermusen. Hon får en varm applåd av sina klasskamrater och sedan är det nästa elevs tur. Nu är det ekorren. Visste ni att ekorren kan bli ca 6 år?

Eleverna i åk 3 har under svensktimmarna arbetat med ett djurtema där fokus ligger på att utveckla förmågan att läsa en faktatext för att sedan bearbeta den genom att skriva en ny faktatext med egna ord. De har fått välja ett djur som de är intresserade av och sedan skrivit och ritat bilder till sin text. De tränar då även på att söka information ur någon anvisad källa för att återge det i sin egen komponerade text. En annan förmåga som de sedan tränar  och utvecklar är att redovisa sin text och bild för sina klasskamrater. Att  muntligt framföra en text så innehållet blir intressant för sin publik är en konst och kräver mycket träning. Eleverna är otroligt duktiga och modiga!

IMG_3871