Mattevecka dag 2

Matteveckan fortsätter med problemlösning och KL.

Vi arbetar med strategin karusellen. Varje elev får en roll i gruppen. En är ordförande, en är sekreterare, en är materialförvaltare och en är uppmuntrare.

Målet är att stanna i gruppen.

Matematikförmågorna vi tränar är problemlösning.

Grupperna får en viss tid på sig att lösa ett problem. Sedan byter grupperna problem med varandra genom att gå till en ny station.

Där tar gruppen vid lösningen eller början på lösningen av problemet och fortsätter lösa problemet.

Vi går sedsn genom lösningarna tillsammans och reder ut frågor som uppkommit på vägen.

Här snackas det matte!