Matspjälkningen

Ett gemensamt tema på Vollsjö skola den här terminen är kroppen. Innehållet i temat ser lite olika ut beroende på årskurs. Eleverna i åk 4-6 ska bland annat få lära sig om människans organssystem. De ska få kunskaper om organs namn, placering, funktion och samverkan.  Just nu arbetar vi med matspjälkningen och vad som händer i kroppen från det att man tagit en tugga av t ex ett äpple tills det kommer ut igen som bajs. Det är en lång och invecklad process men mycket intressant.

Idag har eleverna fått arbeta med att skriva fakta om matspjälkningen där de får reda ut vilken funktion och samverkan de olika organen i matspjälkningen har.