Matematikbegrepp åk 1

Åk 1 jobbar med olika matematikbegrepp. Här har eleverna jobbat i grupp och diskuterat olika begrepp. De har ritat och skrivit lappar till med exempel eller liten förklaring.