Läsgrupper Åk 1 och 2

På måndagar och fredagar har ettor och tvåor läsgrupper tillsammans. Vi blandar oss och jobbar med läsning och läsförståelse.

I en av grupperna hade vi stationsläsning idag. Det fanns flera olika böcker att välja mellan och alla elever fick ett protokoll att fylla i.
När man valt bok, skrivit ner titeln i protokollet och läst den tyst för sig själv fanns en plats i klassrummet dit  man skulle gå för att vänta på en annan kompis som också läst klart. Eleverna skulle då sätta sig tillsammans och läsa böckerna högt för varandra. Namnet på den man läst för fördes in i protokollet och de gick sedan vidare till nästa station och väntade på en ny kompis. För denna kompis skulle man  berätta om innehållet i boken, och även det namnet skrevs in i protokollet.
Så roligt att se aktiva elever som lär tillsammans!