Konstruktionsarbete pågår!

I åk 4-6 arbetar vi just nu med teknik och konstruktioner.

Uppgiften ser lite olika ut beroende på årskurs men ramen är den samma. Du ska bygga en bro och bron ska hålla en viss tyngd under en viss tid. Materialet som vi använder är också olika. Några har glasspinnar. Några använder sig av sugrör och wellpapp och några blandar material.

Eleverna får,efter att lärt sig mer om broar,börja med att skissa upp sin bro på ett papper. Sedan börjar bygget. Efter bygget dokumenterar eleverna sitt arbete och få fundera på frågor som till exempel: Gjorde du några ändringar i ditt brobygge eller gjorde du enligt skissen? Varför ändrade du? osv.

Under arbetets gång hämtar eleverna inspiration av varandra och är mycket bra på att se estetiken i sina byggen. De blir också medvetna om vad som krävs för att konstruera en hållbar bro. Arbetet är ganska krävande eftersom det är många små delar som ska limmas ihop och limmet är varmt så det gäller att vara försiktig.

Men det färdiga resultatet visar på hur otroligt fort elever tar till sig kunskap och på hur de genom undervisningen och varandra löser denna kluriga uppgift på egen hand.

Förmågan vi tränar och utvecklar är: Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma  fysiska modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjort.