Kemi nästa!

Åk 4 har under några veckor arbetat med kemi och kemiska reaktioner. Vi har arbetat med ett material från Utbildningsradion, som heter ”Kemi nästa”. Vi har varit i Vattenhallen i Lund och experimenterat i ämnet. Vi har lärt oss en hel del om hur olika ämnen reagerar med varandra genom att göra en hel del olika laborationer, se filmer i ämnet och genom att diskutera o resonera om vad som händer och varför. Vi avslutade med att visa upp allt vi lärt oss för förskoleklassen.