Källkritik

Varje måndag kommer det upp ett påstående som antingen är sant eller osant. Elevernas uppgift är att under veckan kritiskt granska detta påstående. Vi diskuterar sedan påståendet, vad vi fått reda på om påståendet och vilken källan är? Är det en säker källa? Hur vet vi det?  Vad är en säker källa?

Den här veckan är påståendet att julafton flyttas till den 27 december från och med 2020.