Förskoleklassen tränar språkutveckling med hjälp av naturen

Förskoleklassen har skapat och tränat språkutveckling. De har fått räkna sin bokstäver i sitt namn och sedan varit ute och letat efter pinnar som är tillräckligt långa för sitt namn. Sedan har barnen ritat sina bokstäver på olika färgade papper som de klippt ut. Genom dessa olika moment har de fått tränat på många olika förmågor, bland annat finmotorik, matematikbegrepp, och språkutveckling men även färglära och att skapa. Slutresultaten blir helt fantastiska. Vackra färger , bokstäver och glitter blandas med naturmaterial och blir till konstnärliga mobiler som hänger i taket i förskoleklassens rum.