FN-dagen på Vollsjö skola

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den 24 oktober firade vi FN-dagen på Vollsjö skola. FN dagen firas varje år för att uppmärksamma och reflektera över allt FN gör i världen.

Vi utgick från fadderklasserna och eleverna blandades med sin fadderklass. I klassrummen denna dag började vi med att fundera över FN-dagen. Varför firar vi FN-dagen egentligen? 

Vi pratade mycket kring vad FN är och vad FN arbetar med. Men fokus under dagen la vi främst på mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Varför behövs barnkonventionen egentligen? Vilka rättigheter har man som barn och varför har man det?

Eleverna blandades i mindre grupper i olika åldrar och fick fundera kring människors lika värde. Beroende på var man föds i världen har vi olika förutsättningar och växer upp på olika sätt. Men vilka likheter har vi? Vad är likt för alla barn?

Efter djupa och viktiga diskussioner arbetade vi sedan praktiskt. Alla elever hjälptes åt, stora som små och utifrån en likadan figur skapade alla eleverna en egen person som symboliskt skulle påvisa att vi är alla olika men ändå lika.

De som blev klara fort fick sedan en utmaning till. Tidigare under veckan tog vi reda på hur många nationaliteter vi har på skolan och fick fram att vi kommer från 16 olika länder på Vollsjö skola. Genom att lägga flaggpussel och skriva fakta om dessa olika länder fick vi alla en större visuell överblick över hur många länder som Vollsjö skolas elever faktiskt representerar. Häftigt!

Figurerna och flaggorna har nu satts upp i biblioteket kring en gigantisk jordglob och det ser så läckert ut med alla figurera som står hand i hand och uttrycker både vänskap och kärlek men även visar på att tillsammans är vi starka!

Så med detta säger vi GRATTIS till FN på födelsedagen, sluta aldrig kämpa för världens barn! Och stort tack till Faddergruppen som ordnade med denna inspirerande dag.

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” (Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag)