En historisk dag!

I dag har varit en historisk dag på Vollsjö skola. Vi har startat upp en fadderverksamhet där klasserna ska få arbeta aktivt med varandra under året som kommer för att främja kamratskap och trygghet på skolan.  Idag var uppstartsdagen för detta projekt.

Alla elever  i alla klasser fick ett vänskapsband att dekorera i sina klassrum för att sedan sättas samman klassvis och bilda en gemensam länk. Sedan möttes alla klasserna ute på fotbollsplanen och där vår rektor Pia höll ett fint tal om hur viktiga vi alla var och en är på skolan. Som en pusselbit i ett pussel hör vi ihop och  Tillsammans blir vi en helhet.Efter talet fick klasserna symboliskt gå genom en båge till ljudet av en låt ur Lejonkungen. Årskurs 6 fick börja. De är nu äldst på skolan och de andra elevernas förebilder. När de sedan gick genom bågen startades det spontant en mänsklig båge och det var otroligt fint att se när eleverna ställde upp två och två efter varandra och släppte genom alla elever en efter en. Alla elever följde efter och till slut hade vi en lång, lång, båge (eller tunnel kanske) som slingrade sig likt en orm på fotbollsplanen.

Därefter delades klasserna upp i sina faddergrupper och gjorde samarbetsövningar ute på fotbollsplanen. Det  var förskoleklassen, åk 3 och 6 som en grupp, åk 1 och 4 som en och åk 2 och 5 som en grupp. Tillsammans gjorde vi olika varianter på ”Spindelnätet” vilket går ut på att ge varandra komplimanger och att få komplimanger. Positiva ord leder till så mycket. Vi ser verkligen fram mot nästa träff.

Vilket härligt avslut på första skolveckan!

Trevlig helg på er!

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”(ur Lgr 11, skolans värdegrund och uppdrag)