En dag på Skåneleden för åk 5

För 18 året i rad har alla elever i årskurs 5 i Sjöbo kommun blivit bjudna på en vandringsdag på Skåneleden. Det är Sparbanken Skåne med ägarstiftelse och Stiftelse Skånska Landskap som erbjuder detta. Under vandringen har eleverna blivit guidade av en engagerad naturvägledare med fokus på natur, allemansrätt, kulturhistoria och hälsa.

Torsdagen den 16 november var det åk 5 på Vollsjö skola som fick möjligheten att åka buss till Fulltofta och vandringslederna där för att möta naturen för en dag.

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet” (Lgr11, Skolans värdegrund och uppdrag, kunskaper)

Detta bildspel kräver JavaScript.