Elevråd

Första torsdagen varje månad (om inget annat inträffar) är det ett viktigt möte som berör alla elever på Vollsjö skola. Då är det  elevråd. Ett av skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och att eleven utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Genom elevrådet får eleverna kunskaper om sina rättigheter och hur de kan använda sig av dem. De får också kunskapen om hur det fungerar i en demokratisk process och alla elever, inte bara elevrådsrepresentanterna, får möjlighet att vara delaktiga i denna process. Detta sker då genom klassråd. Där har beslut och diskussioner som tillkommit på elevrådet en given punkt på dagordningen. På samma vis tar elevrådsrepresentanterna med sig synpunkter till elevrådet från klassrådet för diskussion.  På så vis blir alla elever delaktiga och allas ord och synpunkter blir hörda. En demokratisk process helt enkelt.

Det är viktigt att elevernas tankar och åsikter synliggörs för att de ska få en medvetenhet om hur samhället och demokratin fungerar i verkligheten. Att lära genom att göra är ett mycket bra sätt att inhämta kunskap på.

Så i varje klass finns det två elevrådsrepresentanter som tillsammans med vår elevstödssamordnare möts och diskuterar olika punkter som finns på dagordningen. Om det är någon elevrådsrepresentant som är sjuk finns det redan utvalda reserver som hoppar in i deras ställe.

Våra elevrådsrepresentanter tar sitt uppdrag på allvar och det är mycket som diskuteras. Så pass mycket att elevrådet har önskat mer tid för att de inte hinner med allt på dagordningen. Det är också roligt att ta del av dessa möten då elever från åk 1 vågar ha synpunkter på de äldre elevernas punkter.

Det är många olika punkter som ska diskuteras. Bland annat trivsel, kapprum, raster, lektioner, undervisning, mat och matsal.

Genom elevrådet och elevernas delaktighet får vi en skola med elevdemokrati och om eleverna får vara med och påverka får vi också en skola med elever som vet att de har möjlighet att påverka och denna medvetenhet leder till ett engagemang som är viktigt för oss alla. I skolan, hemmet och samhället.