Bokstavsdans!

-Lyssna på musiken. Den har en puls va? säger Daniel Staley. Han är idag på besök hos förskoleklassen och årskurs 1 på Vollsjö skola för att dansa Bokstavsdansen med eleverna.

-ABCD! Snyggt! fortsätter han. ABCD!En gång till!!ABCD!

Barnen följer Daniels rörelser.

-Skaka loss! Behåll cirkeln. Skaka. Fantastiskt!!

I Bokstavsdansen formas kroppen till bokstäver. Tanken är att göra dansen till en form av berättande och få hela kroppen att användas till läs och skrivprocessen. Projektet syftar också till att öka den kroppsliga medvetenheten för eleverna.  Detta är ett av kommunens skapande skola-projekt, som finansieras av Kulturrådet.  Sjöbo kommun vill gärna satsa på projekt där barnen själva är aktiva medskapare av kultur. Detta dansprojekt  i sin tur knyts dessutom an till kommunens satsning på läskunnighet och läsfrämjande.

-Lyssna på mig! Vi ska försöka skaka loss. Vi har bokstäver i kroppen. Nu ska vi röra oss fritt. Så som musiken säger att vi ska dansa, ropar Daniel.

-Dansstop!! ropar eleverna.

-Stanna och titta på mig. Jag gör en staty och då gör alla den formen. Som följa John fast med musik, fortsätter Daniel.

Musiken startar och barnen rör sig fritt. Sedan stannar musiken upp ett kort ögonblick och Daniel gör bokstavsstatyer som barnen härmar. Det är en härlig puls i rummet och glada tillrop. Musiken startar igen och dansen kommer spontant till alla elever och vuxna i salen.

-Nu har vi dansat hela alfabetet men inte i ett svep. Tror ni vi klara det? frågar Daniel sen.

-JAAA! ropar eleverna.

-Ja, det löser vi tillsammans. Känn musiken och känn pulsen och rytmen. Nu flyger vi!!

När jag lämnar klassrummet dansar 28 barn hela alfabetet från A-Ö med hela kroppen och det är helt underbart att både lyssna och se på. Klicka gärna på länken nedan för att få en liten inblick i dagens dans.

Bokstavsdans!