Barn gör rätt om de kan!

                 

Informationsblad till vårdnadshavare

BARN GÖR RÄTT OM DE KAN

Bakgrund
”Barn gör rätt om de kan” är namnet på en kompetenssatsning i sydöstra Skånes kommuner (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Ystad, Tomelilla) samt BUP (Barn- & Ungdomspsykiatrin i Region Skåne). Satsningen påbörjades i maj 2015 och kommer att pågå som ett första steg fram till sommaren 2016.

Målet med satsningen
Alla som arbetar i skolan ska bli bättre på att möta och bemöta elever med problemskapande beteende.

Målgruppen
All skolpersonal från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan samt årskurs 1 – 9 i grundsärskolan.

Om du som vårdnadshavare vill veta mer:
I detta klipp berättar psykologen Ross Greene om sin filosofi Kids do well if they can”: http://www.livesinthebalance.org/step-one-first-video

Här är två filmer (del 1 & 2) där en psykolog förklarar hur man kan förstå barns vredesutbrott utifrån Bo Hejlskov Elvéns tankar:
http://bergbompsykolog.se/material.html

Litteratur:


                                                                  

”Barn som bråkar”                                           ”Explosiva barn”

av Bo Hejlskov Elvén &                                       av Ross W Greene

Tina Wiman                                                            .