Arkeologiskola i Uppåkra för klass 5

Idag har klass 5 varit i väg på arkeologiskola i Uppåkra. Här finns mängder av kulturskatter från stenåldern, järnåldern, bronsåldern och medeltiden.

Eleverna fick börja dagen med att gräva efter skatter i olika grävlådor. De delades in i grupper efter olika asagudar och fick tillsammans i gruppen leta efter arkeologiska fynd. De fick tillgång till spadar och penslar för att hitta fynd. Och vilka fynd de gjorde! Kammar, mynt, tänder efter häst och ko, flintastenar, pärlor och smycken letades fram. De fick sedan dokumentera vad de hittade, var de hittade föremålet och rita hur föremålet såg ut. En elev hittade ett nytt arkeologiskt fynd som arkeologen skulle dokumentera på ”riktigt” och som vi sedan kan följa i en databas.

Sedan fick de prova att sålla fram och skölja en orörd spann med jord och hittade skärvor av keramik.

Efter lite paus fick vi gå vidare och blicka ut över utsikten i Uppåkra. Vi fick frågan om varför man valde att bosätta sig just här?

Barnen hade många kloka tankar.

Vi gick sedan på utställningen ”underjord” och kikade på hur det faktiskt ser ut under jord.

Mycket intressssant och rolig dag! Tror nog att det är många som är sugna på att jobba som arkeologer efter idag.