Aktiv paus i matematiken för åk 4

Vi repeterade tals värde och hade denna aktivitet som en aktiv paus till mattelektionen! Vi gick ut och eleverna fick skapa en egen tallinje. Det fick ut på att placera in talen i storleksordning.

Givetvis klockades de och tävlade mot sig själva.

 

SKOLANS UPPDRAG:

Skapande arbete och lek är är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever  daglig fysisk aktivitetinom ramen för hela skoldagen.

 

MATEMATIK ÅK 4-6

Taluppfattning och tals användande:

* Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.