Åk 3 och 6 pysslar tillsammans

Idag har åk 3 och 6 haft ett lektionspass tillsammans för att främja kamratskap och samarbete. Vi har delat klasserna i två grupper och hälften har varit hos Maria och hälften hos Lina.

Eleverna har fått rita av sina händer och sedan skrivit sina namn i dessa. Tanken är att händerna ska färgläggas i höstfärger och sedan klippas ut och fästas på ett gemensamt träd i studiehallen.

Det var ett bra sätt att få åk 3 och 6 att lära känna varandra lite bättre och de fick en chans att få veta vad alla heter. Eleverna arbetade lugnt och metodiskt och alla hade så många fina tankar kring hur deras löv skulle se ut.

Foto på det färdig trädet kommer inom kort.

 

God miljö för utveckling och lärande

Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (ur lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag)