Åk 2 lär sig om fjärilens livscykel

I åk 2 har klassen arbetat med ett tema om fjärilar. I detta tema har eleverna pratat om fjärilens livscykel och fått lära sig om hur fjärilen utvecklas från ägg till fjäril. I kunskapskraven från åk 1-3 ska eleven kunna ge exempel på livscykler hos några djur och växter.

I detta arbete har eleverna fått använda många sinnen för att lära sig om fjärilens livscykeln. Bland annat har de fått klippa och klistra och göra egna fjärilar, rita och skriva om fjärilens olika stadier: ägg, larv, puppa, fjäril. Men de har också fått ta del av riktiga larver och själva fått se utvecklingen från larv till färdig fjäril. Larverna har funnits i en burk med näring och eleverna har fått se hur de har växt till större larver och eleverna har fått se dem ömsa skinn. Sedan har larverna börjat spinna in sig i en kokong och blivit en orörlig puppa. Dock har det gått att se att larven rör sig inne i puppan.  De har sedan haft fjärilsutsläpp under årets finaste dag. Denna kunskap glöms inte bort i första taget!