Vintergatan-en sandstrand av stjärnor

Måndagen den 12 september var det föreläsaren Karl Wahlberg Jansson från Lunds Universitet som kom och berättade hisnande saker om rymden och vintergatan får eleverna i åldern 6-9 år på Vollsjö skola.

Enligt källor  berättade Karl Wahlberg Jansson om Vintergatan och hur Vintergatan någon gång långt in i framtiden kommer att krocka med en annan galax och sedan explodera. Han pratade om planeterna och att Pluto är den minsta planeten. Många barn var nyfikna och ställde frågor och en del elever visste redan mycket om vårt solsystem. Bland annat visste de att ringarna runt Jupiter är gjorda av grus och sand.

Kulturprogramet från Sjöbo bibliotek innehåller mycket evenemang för barn.  Tur att Vollsjö skola har biblioteket så nära. Måndagen den 28 november är det Louise Brunkwall från Lunds Universitet som berättar om hur du och din kropp påverkas av mat även detta för barn i åldern 6-9 år.