Lagar och regler

I några veckors tid har klass 5 arbetat med lagar och regler och pratat och diskuterat mycket om vad som är rätt och fel.  Vi har funderat på varför vi har lagar och regler och vad som händer om man bryter mot dessa. Detta gjorde att vi kom in på polisens roll i samhället. För att få en bättre inblick i lagar och regler bjöd vi hit polisen som kunde berätta lite mer utförligt om hur polisen arbetar och vad som händer om ett brott har begåtts. Mötet med polisen blev riktigt givande. Vi fick en genomgång av hur en dag för polisen kan se ut, vad de har för verktyg att arbeta med, vad som krävs för att bli polis och  att det finns många olika roller inom polisen som t ex hundförare, utredare och ryttare. Vi fick även ta del av vad som händer när en misstänkt person anhålls och sist men inte minst fick vi en genomgång av verktygslådan i polisbilen och såklart lyssna på sirenen.

Tack för att ni tog er tid att komma ut säger vi!

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.” (lgr11)