Hållbara soprum

Idag redovisar klass 6 på Vollsjö skola sina soprum för åk 5. Redovisningen är det sista ledet i det arbete om hållbar utveckling de arbetar med under hela våren. I temat har eleverna fått lära sig allt om återvinning och om att bygga hållbara byggnader både inom teknik och miljö och dessutom ta ställning för sina val.  Temat är ämnesintegrerat med biologi, kemi och teknik. Här kommer deras fantastiska soprum!