Förskoleklassen

I förskoleklassen är det full aktivitet när jag kommer in i rummet. Barnen är på väg att delas in i tre olika grupper. Solarna, månarna och kometerna.

Solarna samlas på mattan och Maria börjar fråga om siffror. Hur många siffror finns det? Barnen svara 0 och 1.

Sedan är det ett barn som svarar 10.

-Det är rätt, säger Maria. Hon räknar från 0 till 10 och visar samtidigt på fingrarna.

-Vad kommer efter O? frågar hon sen.

-ETT!! skriker barnen i kör.

Maria visar sedan hur man visar siffran 1 på sin hand. Lillfingret pekar upp och resten av handen är knuten. Barnen får prova samma sak.

-Finns det något i klassrummet som det bara finns ett av? frågar Maria vidare.

-En hund, svarar ett barn.

-En matta, svarar ett annat.

 

Jag går vidare till månarna som sitter vid borden i smågrupper och arbetar. De har fått i uppgift att skriva sitt namn, sin klass och sin skola. Förskoleklassen är ett långt ord och Acki och Emma hjälper dem genom att skriva FÖRSKOLEKLASSEN på ett papper som de kan skriva av. Det är full fokus på uppgiften.

Kometerna har följt med Lone till biblioteket för att lyssna på saga. Visst är det helt rätt miljö för en spännande berättelse?

”Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. (Lgr11)”