Åk 4 arbetar med tidsskillnader och tidsenheter

Årskurs 6 är på idrott. Då är en sal ledig. Åk 4 passar på att dela klassen och ska arbeta med tidsskillnader och tidsenheter. Eleverna får lösa uppgifter som t ex ”Klockan är 7:30 på förmiddagen. Vad är klockan vid samma klockslag på eftermiddagen?” eller Klockan 17.10 började sändningen av fotbollsmatchen på TV. När klockan var 19:00 så var den slut. Hur lång tid varade sändningen?”

De tränar också på att omvandla tid från minuter till sekunder och det kräver en del av vilka kunskaper man har och vilka metoder man ska använda när de ska räkna ut svaret.

Syftet med lektionen är att träna på just förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Eleverna är utplacerade i de båda klassrummen och det diskuteras och samtalas om förslag på lösningar och uträkningar i alla hörn.

Om en liten stund ska eleverna få spela memory där de ska koppla samman minuter med timmar. Roligt och lärorikt på samma gång.