36 leken

När det är varmt och skönt ute får vi passa på  att vara ute. Mattelek och fint väder går bra i hop. 36 olika uppdrag på Å-vallen tränar inte bara matematik utan även samarbete.